Meme dikleştirme ameliyatları göğüslerde sarkma sorununun çözümlenmesine fayda sağlayan cerrahi girişimlerdir. Göğüslerdeki sarkma çoğunlukla emzirme sonrası formun kaybolmasıyla ve ya zaman içinde yer çekiminin de etkisiyle gözlemlenen bir durumdur. Meme dikleştirme ameliyatı tek başına yapılacağı gibi meme büyütme ameliyatı ile beraber yapılabilir.